Chilicka et al. (2020) – beoordeling door Peter.

Upload 20 april 2023.

Inhoud

Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Kimberley, Judith, Kimberly
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

De Beoordeling

Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: laag
Risico op bias: zeer ernstig
Methodologie:

Deze RCT heeft tot doel de verschillen in doeltreffendheid van azelaïne- en pyrodruivenzuurpeeling bij de behandeling van acne vulgaris te onderzoeken. Criteria voor deelname waren: vrouwelijk geslacht, 18-25 jaar, geen dermatologische behandeling in de laatste 12 maanden en milde tot matige papulopustulaire acne. Uitkomsten waren symptomen van acne-ernst, afschilfering en vettigheid.

Beoordeling:

Het is een niet goed uitgevoerde RCT, belangrijke aspecten van een RCT (toewijzing, blindering) werden niet gehonoreerd of omschreven. Ook was de inclusiegroep eigenlijk te klein voor de sample size berekening. Geen aanwijzingen van belangenverstrengeling, geen lost-to-follow-up. Daarnaast een beperkte selectiegroep (vrouwen, 18-25 jaar).

De Checklist


Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten gerandomiseerd? ja
 Welke methode van randomisatie is toegepast? blokrandomisatie

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de randomisatiemethode? ernstig
Toelichting: De lijst met studenten (inzichtelijk voor de onderzoeker) werd op even en oneven nummers ingedeeld voor de toewijzing.

Was degene die patiënten includeert op de hoogte van de randomisatievolgorde? ja
Toelichting: De lijst met studenten (inzichtelijk voor de onderzoeker) werd op even en oneven nummers ingedeeld voor de toewijzing.

Was het mogelijk om de deelnemers/patiënten te blinderen? ja
 Is dit ook gedaan? niet omschreven

Was het mogelijk om de behandelaren te blinderen? nee

Was het mogelijk om de onderzoekers (effectbeoordelaars) te blinderen? ja
 Is dit ook gedaan? niet omschreven

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de blindering? zeer ernstig
Toelichting: Niets omschreven over blindering, ook niet omschreven wie de evaluatie deed (behandelaar? onderzoeker?)

Hoe zijn belangrijke kenmerken van de deelnemers/patiënten aan het begin van de studie weergegeven? in een tabel
 Waren de groepen vóór start van de behandeling/interventie vergelijkbaar? niet duidelijk
Toelichting: er zijn zeer weinig patient eigenschappen omschreven/weergegeven, er is geen statistische toets gedaan

Is op voorhand berekend hoeveel deelnemers nodig waren om een effect aan te tonen? ja
 Is van een voldoende proportie van alle ingesloten patiënten een volledige follow-up beschikbaar? nee
 Zijn er verschillen in lost to follow-up tussen de studiegroepen? nee
Toelichting: Power analyse gaf aan 165 patiënten nodig, maar 45 werden geëxcludeerd en zijn nooit behandeld.

Zijn de geïncludeerde patiënten ganalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd? ja
 Past de analyse bij de onderzoeksvraag? ja

Is selectieve publicatie van uitkomsten voldoende uitgesloten? niet duidelijk

Is ongewenste invloed van sponsoren/academic bias voldoende uitgesloten? ja

Gerelateerd

Geef een reactie