Lakhan et al. (2016) – beoordeling door Peter.

De primaire studies lijken niet beoordeeld te worden op methodologische kwaliteit, het risico op bias is daardoor hoog of op zijn minst niet in te schatten. Ook de meta-analyse lijkt niet helemaal terecht, gezien de hoge mate van zowel klinische/methodologische als statistische heterogeniteit. De kwaliteit van deze studie is daardoor laag en vooral de resultaten van de samenvattende analyse kunnen niet zomaar overgenomen worden.

Upload 7 januari 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 3: Appraise

Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Kwaliteit: laag
Risico op bias: ernstig
Methodologie:

Deze publicatie betreft een systematic review naar de effectiviteit van aromatherapie voor de behandeling van pijn. Er is gezocht naar Engelse artikelen over aromatherapie waarbij het effect op pijn met een visueel analoge schaal (VAS) is gemeten.

Beoordeling:

De primaire studies lijken niet beoordeeld te worden op methodologische kwaliteit, het risico op bias is daardoor hoog of op zijn minst niet in te schatten. Ook de meta-analyse lijkt niet helemaal terecht, gezien de hoge mate van zowel klinische/methodologische als statistische heterogeniteit. De kwaliteit van deze studie is daardoor laag en vooral de resultaten van de samenvattende analyse kunnen niet zomaar overgenomen worden.


Welke van onderstaande onderdelen zijn duidelijk/voldoende omschreven? interventie
Toelichting: Op eerste pagina wordt omschreven wat ‘aromatherapie’ inhoudt, er is geen omschrijving van een specifieke populatie of controle interventie. Pijn wordt pas bij 2.2 omschreven, studies met een VAS zijn geïncludeerd.

Is de periode van zoeken omschreven? nee
 In welke periode is gezocht naar primaire studies? Testperiode.

Is de zoekactie uitgevoerd in relevantie databanken? ja

Passen de zoektermen bij de vraagstelling? ja

Is de volledige zoekstrategie weergegeven of te downloaden? nee
Toelichting: In paragraaf 2.1 staan de databanken en MeSH termen.

Zijn inclusiecriteria omschreven? ja
 Is het niveau van bewijsmateriaal (studiedesign) opgenomen in de inclusiecriteria? ja
  Welke studiedesigns werden geïncludeerd? alle designs behalve case studies en studies zonder controlegroep.

Vond de selectie plaats door minimaal twee personen?
Toelichting: In 2.2 staat omschreven dat studies Engelstalig moesten zijn en er moest een pijn meetinstrument gebruikt zijn.

Zijn de geïncludeerde primaire studies beoordeeld op validiteit? niet omschreven
Toelichting: Nergens staat omschreven of studies beoordeeld zijn op validiteit.

Is de data-extractie door minimaal twee reviewers uitgevoerd? ja
 Deden zij dit onafhankelijk van elkaar? ja

Is de data-extractie gestandaardiseerd? niet omschreven
Toelichting: Paragraaf 2.3: er staat dat het onafhankelijk gebeurde, maar niet met hoeveel personen.

Hoe zijn de belangrijkste kenmerken van de geïncludeerde studies weergegeven? in een tabel, tekstueel
Toelichting: Korte omschrijving in paragraaf 3.2.1, verder in Table 1.

Is er een meta-analyse uitgevoerd? ja
 Van wat voor studies zijn de resultaten samengevoegd? Randomised Controlled Trials (RCT’s), Niet-gerandomiseerde Studies van Interventies (NRSI)
  Zijn de gepoolde resultaten van RCT’s en NRSI apart weergegeven? nee
 Beargumenteren de onderzoekers waarom het gepast is om resultaten te combineren in een meta-analyse? nee
 Is er sprake van klinische of methodologische heterogeniteit? niet omschreven
   Denk je dat er WEINIG sprake is van klinische of methodologische heterogeniteit? ja
 Is er sprake van statistische heterogeniteit? ja
Toelichting: Twaalf studies zijn geïncludeerd voor de meta-analyse, dit betreft zowel RCT’s als NRSI. Vervolgens worden verschillende subanalyses gedaan op basis van uitkomst of patiëntengroep. Hier is minder klinische heterogeniteit, maar statistische heterogeniteit blijft hoog. Desondanks worden geen goede argumenten gegeven waarom het wel verantwoord is de meta-analyse uit te voeren.

Bronvermelding

  1. Lakhan, SE, Sheafer, H, & Tepper, D. (2016) The Effectiveness of Aromatherapy in Reducing Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain research and treatment 2016 8158693.