Zoekstrategie voor ziekenhuis, meetinstrument, suïcide, risico

Upload 1 april 2019.

Stap 2: Acquire

Auteurs: : Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Paul Doedens (verpleegkundige en promovendus Psychiatrie Amsterdam UMC, gesloten afdeling)
Autorisators: : niet noodzakelijk
1: Richtlijnendatabase.nl (01-03-2019)
:

2: Cochrane Library (01-03-2019)


3: Medline (PubMed) (01-03-2019)
:

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Tabel van Terminologie

Stap 1 & 2

Patient:
Intervention:
Comparison:
Outcome:
Beoordeling
Er zijn trefwoorden voor elk (relevant) onderdeel van de PICO.
De trefwoorden zijn zo klein mogelijk.
De trefwoorden passen bij de PICO.
De trefwoorden zijn correct Engels.
Er is correct gebruik gemaakt van MeSH termen.

Stap 3

Patient: (hospital OR "Hospitals"[Mesh])
Intervention: (screening OR assessment OR instrument OR measurement)
Comparison:
Outcome: (suicide OR "Suicide"[Mesh]) AND "risk"
Beoordeling
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator OR.
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator AND.

Bronvermelding

  1. Nederlands Instituut van Psychologen, & Verpleegkundigen & Verzorgenden Vereniging Nederland. (2012) Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag richtlijn .
  2. Large, M, Myles, N, Myles, H, Corderoy, A, Weiser, M, Davidson, M, & Ryan, CJ. (2017) Suicide risk assessment among psychiatric inpatients: a systematic review and meta-analysis of high-risk categories. Psychological medicine 48(7), 1119-1127.
  3. Runeson, B, Odeberg, J, Pettersson, A, Edbom, T, Jildevik Adamsson, I, & Waern, M. (2017) Instruments for the assessment of suicide risk: A systematic review evaluating the certainty of the evidence. PloS one 12(7), e0180292.

Geef een antwoord