Auteurs: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Paul Doedens (verpleegkundige en promovendus Psychiatrie Amsterdam UMC, gesloten afdeling)
Autorisators: niet noodzakelijk

Zoekstrategie

1: Richtlijnendatabase.nl (01-03-2019)
:

2: Cochrane Library (01-03-2019)


3: Medline (PubMed) (01-03-2019)
:


Tabel van Terminologie

Stap 1 & 2

Patient: Intervention: Comparison: Outcome:
Checklist
Er zijn trefwoorden voor elk (relevant) onderdeel van de PICO.
De trefwoorden zijn zo klein mogelijk.
De trefwoorden passen bij de PICO.
De trefwoorden zijn correct Engels.
Er is correct gebruik gemaakt van MeSH termen.

Bronvermelding

  1. Nederlands Instituut van Psychologen, & Verpleegkundigen & Verzorgenden Vereniging Nederland. (2012) Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag richtlijn .
  2. Large, M, Myles, N, Myles, H, Corderoy, A, Weiser, M, Davidson, M, & Ryan, CJ. (2017) Suicide risk assessment among psychiatric inpatients: a systematic review and meta-analysis of high-risk categories. Psychological medicine 48(7), 1119-1127.
  3. Runeson, B, Odeberg, J, Pettersson, A, Edbom, T, Jildevik Adamsson, I, & Waern, M. (2017) Instruments for the assessment of suicide risk: A systematic review evaluating the certainty of the evidence. PloS one 12(7), e0180292.