Auteurs: Lara de Bruijn
Autorisators: Peter Vink

Klinisch Scenario

Op de afdeling cardiologie en CCU van het Sint Antonius Nieuwegein liggen diverse patiënten met cardiale problematiek. Onder hen liggen veel patiënten opgenomen met hartfalen. Deze patiënten krijgen veelal een vochtbeperking van 1,5 liter opgelegd. Daarnaast wordt een groot deel van hen ontwaterd met een lisdiureticum. Door deze behandeling treedt er dorst op bij de patiënt (Middelburg, 2018). Uit onderzoek blijkt dat het opleggen van een vochtbeperking de kans op herstel bevorderd. Daarnaast draagt vrij drinken niet bij aan een vermindering van de dorst klachten (Phillipson. et al, (2013). Welke interventies kunnen wel ingezet worden om de dorst klachten te verminderen?

PICO

  • P: patiënten met hartfalen en dorst klachten
  • I: verpleegkundige interventies bij verlagen dorstprikkel
  • C:
  • O: vochtintake, vochtbeperking

De Vraag

Welke verpleegkundige interventies kunnen worden ingezet bij patiënten met hartfalen die dorst ervaren zonder de vochtbeperking te overschrijden binnen de klinische setting?