Auteurs: Jelle Reijngoudt (docent Fontys Hogeschool)
Autorisators: Peter Vink

Klinisch Scenario

Verpleegtechnische en/of medische handelingen worden regelmatig als pijnlijk ervaren door de patiënt. Hierdoor ervaart de patiënt in grotere mate stress bij het uitvoeren van de handeling, waardoor ook de pijnbeleving toeneemt. Dit heeft direct invloed op het ervaren comfort van de patiënt. De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de toepassing van Virtual Reality (VR) tegen acute (procedurele) pijn.

PICO

  • P:
  • I:
  • C:
  • O:

De Vraag

In hoeverre draagt een VR-bril bij aan de reductie van pijn bij volwassen patiënten waarbij een (in potentie) pijnlijke verpleegtechnische/medische handeling wordt uitgevoerd?