In hoeverre draagt een VR-bril bij aan de reductie van pijn bij volwassen patiënten waarbij een (in potentie) pijnlijke verpleegtechnische/medische handeling wordt uitgevoerd?

Upload 8 augustus 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 1: Ask

Auteurs: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Verpleegtechnische en/of medische handelingen worden regelmatig als pijnlijk ervaren door de patiënt. Hierdoor ervaart de patiënt in grotere mate stress bij het uitvoeren van de handeling, waardoor ook de pijnbeleving toeneemt. Dit heeft direct invloed op het ervaren comfort van de patiënt. De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de toepassing van Virtual Reality (VR) tegen acute (procedurele) pijn.
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: volwassen
I: VR-bril
C: Geen VR-bril
O: Mate van pijn
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

In hoeverre draagt een VR-bril bij aan de reductie van pijn bij volwassen patiënten waarbij een (in potentie) pijnlijke verpleegtechnische/medische handeling wordt uitgevoerd?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Geef een reactie