Nawaz et al. (2007) – beoordeling door Peter.

Upload 16 november 2022.

Inhoud

Auteurs: Peter Vink (docent, coach omni cura ACADEMY), Peter Vink
Autorisators: Peter Vink

De Beoordeling

Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: gemiddeld
Risico op bias: ernstig
Methodologie:

Design: prospectief, single-center, gerandomiseerde studie.

Patiëntgroepen: volwassenen, klinisch opgenomen in het ziekenhuis met delier, verwarring, onrust, psychose, hallucinaties, suïcidaliteit, etc.

Interventie: tentbed (‘SOMA safe enclosure’) versus fixatie

Uitkomsten: agitatie en (via proxy) comfort, acceptatie, veiligheid

Beoordeling:

In essentie is het een goede studie, maar een paar punten zijn zorgwekkend. Ten eerste is de studie vroegtijdig beëindigd en het is niet duidelijk waarom en wat de invloed ervan was op de sample size t.a.v. de poweranalyse. Daarnaast is de studie deels gefinancierd door de fabrikant van het tentbed, hoewel de patiënt gerelateerde resultaten (agitatie, medicijngebruik) niet overtuigend in hun voordeel werken. Tot slot is blindering niet mogelijk, maar zijn de uitkomsten waarop positieve resultaten zijn gevonden voor het tentbed (comfort, veiligheid, acceptatie) daar natuurlijk wel heel beïnvloedbaar door.

De Checklist


Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten gerandomiseerd? ja
 Welke methode van randomisatie is toegepast? anders, namelijk...
  Wijze van randomisatie gestratificeerde blokrandomisatie

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de randomisatiemethode? niet ernstig

Was degene die patiënten includeert op de hoogte van de randomisatievolgorde? niet omschreven
 Kan dit gevolgen hebben op de uitkomst? nee

Was het mogelijk om de deelnemers/patiënten te blinderen? nee

Was het mogelijk om de behandelaren te blinderen? nee

Was het mogelijk om de onderzoekers (effectbeoordelaars) te blinderen? ja
 Is dit ook gedaan? niet omschreven

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de blindering? ernstig
Toelichting: Omdat heel duidelijk is welke interventie is toegepast kunnen vooroordelen over de interventie van invloed zijn op de uitkomst (denk aan beeld van veiligheid, comfort, etc.).

Hoe zijn belangrijke kenmerken van de deelnemers/patiënten aan het begin van de studie weergegeven? in een tabel én tekstueel
 Waren de groepen vóór start van de behandeling/interventie vergelijkbaar? ja

Is op voorhand berekend hoeveel deelnemers nodig waren om een effect aan te tonen? ja
 Is van een voldoende proportie van alle ingesloten patiënten een volledige follow-up beschikbaar? niet omschreven
 Zijn er verschillen in lost to follow-up tussen de studiegroepen? nee
Toelichting: Er is een sample size berekend, maar het is niet duidelijk hoeveel patiënten dan nodig waren (en of dat dan behaald is).

Zijn de geïncludeerde patiënten ganalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd? ja
 Past de analyse bij de onderzoeksvraag? ja

Is selectieve publicatie van uitkomsten voldoende uitgesloten? niet duidelijk

Is ongewenste invloed van sponsoren/academic bias voldoende uitgesloten? nee
Toelichting: De studie is deels betaald door de fabrikant van het tentbed.

Gerelateerd

Geef een reactie