Nawaz et al. (2007) – beoordeling door Peter.

Upload 16 november 2022.

Inhoud

Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

De Beoordeling

Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Design: prospectief, single-center, gerandomiseerde studie. Patiëntgroepen: volwassenen, klinisch opgenomen in het ziekenhuis met delier, verwarring, onrust, psychose, hallucinaties, suïcidaliteit, etc. Interventie: tentbed (‘SOMA safe enclosure’) versus fixatie Uitkomsten: agitatie en (via proxy) comfort, acceptatie, veiligheid
Beoordeling: In essentie is het een goede studie, maar een paar punten zijn zorgwekkend. Ten eerste is de studie vroegtijdig beëindigd en het is niet duidelijk waarom en wat de invloed ervan was op de sample size t.a.v. de poweranalyse. Daarnaast is de studie deels gefinancierd door de fabrikant van het tentbed, hoewel de patiënt gerelateerde resultaten (agitatie, medicijngebruik) niet overtuigend in hun voordeel werken. Tot slot is blindering niet mogelijk, maar zijn de uitkomsten waarop positieve resultaten zijn gevonden voor het tentbed (comfort, veiligheid, acceptatie) daar natuurlijk wel heel beïnvloedbaar door.

De Checklist

Gerelateerd

Geef een reactie